Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2019

4060 9084 500

nikest:

Follow   @teighlorrenee . Her blog is  lit ! Im so glad I followed her

Reposted fromartbun artbun viaJessSilente JessSilente

March 22 2019

bitner
2249 6d5f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaJessSilente JessSilente

February 01 2019

bitner
7631 07c4 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viadojenka dojenka

November 10 2018

bitner
9848 ebdd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasmierciszklo smierciszklo

November 06 2018

bitner
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon "Wyliczanka"
Reposted fromyourtitle yourtitle

October 31 2018

1013 ab63 500

Paris 1960 

Photo: Nicolas Tikhomiroff 

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viadojenka dojenka

October 19 2018

9785 cd6a 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viahalucine halucine

October 06 2018

bitner
5505 8065 500
Reposted frommesoup mesoup viamaybeyou maybeyou

September 28 2018

bitner
8893 d094 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaJessSilente JessSilente

September 27 2018

bitner
Reposted frombluuu bluuu viadojenka dojenka

September 26 2018

bitner
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viadojenka dojenka

September 22 2018

bitner
7025 b8a7 500
Reposted fromfatique fatique viadojenka dojenka

September 18 2018

bitner
2261 256b 500

September 13 2018

bitner
1010 454d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaJessSilente JessSilente
bitner
1848 72df
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
bitner
1846 67c9
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente

September 12 2018

bitner
1158 c88e
Reposted fromnyaako nyaako viaJessSilente JessSilente

September 11 2018

bitner
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viaJessSilente JessSilente

August 16 2018

bitner
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
5490 3ac4
Reposted frommsto msto vianothingiseverything nothingiseverything
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl