Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

bitner
2261 256b 500

September 13 2018

bitner
1010 454d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaJessSilente JessSilente
bitner
1848 72df
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
bitner
1846 67c9
Reposted fromkarahippie karahippie viaJessSilente JessSilente

September 12 2018

bitner
1158 c88e
Reposted fromnyaako nyaako viaJessSilente JessSilente

September 11 2018

bitner
4318 4274 500
Reposted frombabyface babyface viaJessSilente JessSilente

August 16 2018

bitner
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
5490 3ac4
Reposted frommsto msto vianothingiseverything nothingiseverything

August 07 2018

bitner

July 30 2018

bitner
3580 9455 500
Reposted fromrenirene renirene viairmelin irmelin

July 23 2018

9619 8900 500

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viaJessSilente JessSilente

July 04 2018

bitner
8674 593b
Frida
Reposted fromstonerr stonerr viatiredeveryday tiredeveryday

June 26 2018

bitner
1990 8398 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaAJK AJK

June 06 2018

bitner
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
bitner
3634 9274 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAJK AJK

May 31 2018

bitner
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin

May 21 2018

1912 857a 500
Reposted bysmierciszkloswiatsiewaliwpoprzekstajemozgpsychedelixkokolokopuddinglordghalbadious
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapimpmyheart pimpmyheart

May 20 2018

1919 c502 500

germanpostwarmodern:

Public Library (1979) in Mijdrecht, the Netherlands, by Pieter Berger

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl