Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

bitner
8674 593b
Frida
Reposted fromstonerr stonerr viatiredeveryday tiredeveryday

June 26 2018

bitner
1990 8398 500
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaAJK AJK

June 06 2018

bitner
0938 f2b5
Île-de-France, fot. Beth Kirby
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viairmelin irmelin
bitner
3634 9274 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaAJK AJK

May 31 2018

bitner
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin

May 21 2018

1912 857a 500
Reposted bysmierciszkloswiatsiewaliwpoprzekstajemozgpsychedelixkokolokopuddinglordghalbadious
5000 4f0c 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viapimpmyheart pimpmyheart

May 20 2018

1919 c502 500

germanpostwarmodern:

Public Library (1979) in Mijdrecht, the Netherlands, by Pieter Berger

1937 af6c 500

fujiwara57:

Les “Timbres” de 

Ōta Saburō 太田三郎 (1950 -1971). 

Né en 1950, Yamagata 山形. Il est diplômé du département d'ingénierie de l'école technique industrielle de Tsuruoka 鶴岡 en 1971.
Dans sa série “d’après-guerre” Il travaille avec le concept des timbres postaux.  Au début, il utilisa de vrais timbres, mais il commença bientôt à façonner les siens…

May 14 2018

5567 54b8 500

May 08 2018

bitner
3055 61b8 500

May 01 2018

bitner
7352 6c4b
Reposted frommollydaggers mollydaggers viaJessSilente JessSilente
5622 e75d 500

moomin-dewoozles:

Great Party in Moominvalley

April 28 2018

bitner

April 24 2018

5209 b54e 500

mitucami:

Learning to swim

5210 b79c
5211 d88a 500

April 19 2018

5212 aca6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl